>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت سلامت   
سال:1388 - دوره:12 - شماره:36


  tick  ارزیابی برونداد علمی دانشیاران و استادان دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از طریق اندازه گیری شاخص هرش؛1387 - صفحه:53-60

  tick  تحلیل استراتژیک درونی و بیرونی (Swot Analysis) دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - صفحه:33-38

  tick  رابطه ی بین هوش اخلاقی و رهبری تیمی در مدیران آموزشی و غیرآموزشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛88-1387 - صفحه:61-69

  tick  رابطه ی مالکیت بیمارستان با امتیاز ارزشیابی عملکرد اورژانس در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران - صفحه:25-32

  tick  راهنمای درمان دارویی ضد ویروس در موارد قطعی یا مشکوک ابتلا به ویروس آنفلوانزای A با منشا خوکی و همچنین موارد تماس نزدیک ( قابل تجدید نظر ) - صفحه:70-75

  tick  سبک رهبری مدیران شبکه های بهداشتی و شاخص های عملکردی (استان آذربایجان شرقی؛1386) - صفحه:17-24

  tick  کارایی مراکز آموزشی، درمانی و بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال های 85-1384 با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها - صفحه:39-46

  tick  محاسبه ی کارایی بخش بهداشت ایران در میان کشورهای اسلامی منتخب - صفحه:9-16

  tick  مطالعه ای درباره ی آگاهی و رعایت جنبه های قانونی مربوط به رضایتنامه ها در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛1387 - صفحه:47-52
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved