>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت و توسعه ورزش   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:2


  tick  ارائه مدلی از عوامل جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی ایران - صفحه:195-211

  tick  بررسی عوامل استرس زای ورزشکاران تیم های منتخب ملی ایران - صفحه:127-145

  tick  بررسی ملّی گرایی هواداران تیم ملّی فوتبال ایران - صفحه:178-192

  tick  بررسی موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال کشور - صفحه:53-68

  tick  بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه فرهنگی ورزش همگانی و حرفه ای کشور - صفحه:36-52

  tick  بررسی پیشایندها و پیامدهای توانمندسازی روان شناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان - صفحه:247-261

  tick  تحلیل عوامل موثر بر تحلیل رفتگی شغلی و استراتژی‌های مقابله با آن در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ایران - صفحه:1-16

  tick  تحلیل فرآیند صحه‌گذاری ورزشکاران ایرانی با استفاده از تئوری داده‌بنیاد - صفحه:91-107

  tick  تعیین مولفه های بالندگی حرفه ای اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور و سنجش برازش آن - صفحه:109-126

  tick  رابطه انتظارات، کیفیت خدمات و رضایت مندی با انگیزش شرکت بانوان در باشگاه های بدنسازی - صفحه:231-245

  tick  سنجش کارایی تیم های لیگ برتر والیبال مردان ایران - صفحه:145-160

  tick  شناسایی حیطه‌ها و عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی باشگاه‌های حرفه‌‌ای فوتبال ایران - صفحه:69-89

  tick  شناسایی و تدوین راهبردهای فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران - صفحه:17-33

  tick  مقایسه وضعیت بهداشت و ایمنی استخرهای سرپوشیده استان گیلان با استانداردهای ملی و بین المللی - صفحه:161-176

  tick  نیازسنجی از مشاغل حوزه نظام سلامت جهت غنی سازی با فعالیت ورزشی: مطالعه موردی فوریت های پزشکی استان گیلان - صفحه:211-230
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved