>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت و توسعه ورزش   
سال:1393 - دوره:3 - شماره:2


  tick  بررسی تداوم قهرمانی مدال‌آوران نوجوان و جوان کشتی ایران در رده سنی بزرگ‌سالان از دیدگاه مدیران و مربیان - صفحه:49-61

  tick  بررسی میزان رضایت‌مندی از عملکرد کمیته‌های آمادگی جسمانی استان گیلان - صفحه:151-165

  tick  بررسی نقش نیازهای خود تعریفی طرفداران بر قصد خرید آن‌ها از محصولات و خدمات شرکت های حامی باشگاه‌های ورزشی (مطالعه موردی: طرفداران باشگاه والیبال پیکان) - صفحه:129-150

  tick  تحلیل عوامل موثر بر رضایت و حضور تماشاگران در ورزشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران - صفحه:63-75

  tick  تعیین معیارهای اساسی گزینش مربی به روش دلفی فازی و گزینش بهترین مربی با استفاده از تکنیک تاپسیس توسعه‌یافته (مطالعه موردی: باشگاه ورزشی داماش گیلان) - صفحه:105-127

  tick  رابطه بین کیفیت خدمات استخرهای شنا با رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان به قصد حضور آتی آنان (مطالعه موردی استان مازندران) - صفحه:77-90

  tick  رابطه مهارت ارتباطی با روابط بین فردی مدیران ورزشی استان گیلان - صفحه:91-104

  tick  راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی تفریحی در ایران - صفحه:1-17

  tick  مقایسه دیدگاه خبرگان در خصوص موانع جذب حامیان مالی در فوتبال حرفه‌ای ایران - صفحه:19-31

  tick  نقش مدیریت ورزش در طراحی آمیزه بازاریابی گردشگری ورزشی - صفحه:33-47
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved