>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت و توسعه ورزش   
سال:1398 - دوره:8 - شماره:3


  tick  ارائه مدل عوامل موثر بر قصد استفاده از گوشی‌های هوشمند در مصرف ورزش - صفحه:118-134

  tick  ارزیابی و تحلیل قابلیت‌های پیاده‌روی ورزشی (مورد مطالعه: منطقه 20 شهرداری تهران) - صفحه:72-85

  tick  بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی دانشجویان تربیت‏بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‏های استان گیلان - صفحه:18-39

  tick  بررسی مزیت نسبی و مزیت رقابتی صادرات کالاهای ورزشی منتخب ایران - صفحه:1-16

  tick  بررسی چالش‌ها و فرصت‌های توسعه ورزش سوارکاری استان گلستان - صفحه:88-101

  tick  تاثیر سرمایه‌گذاری برند بر وفاداری با میانجی‌گری اعتبار و آگاهی برند در هواداران باشگاه پرسپولیس تهران - صفحه:104-116

  tick  تحلیل شرط بندی های ورزشی در نظام حقوقی ایران - صفحه:42-56

  tick  تحلیل موانع اقتصادی و مالی اثرگذار بر عملکرد و توسعه پایدار صنعت فوتبال ایران بر اساس نظریه داده بنیاد - صفحه:154-166

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های فساد مالی در سازمان‌های ورزشی کشور با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی - صفحه:58-70

  tick  شناسایی پیامدهای اجتماعی ملی و بین المللی موفقیت زنان ورزشکار مسلمان در رویدادهای ورزشی بین المللی - صفحه:182-195

  tick  طراحی الگوی ارتقای امنیت سالن‌های والیبال ایران - صفحه:136-151

  tick  طراحی مدل شاخص‌های انتخاب اعضای هیات رئیسه فدراسیون‌های ورزشی - صفحه:168-179
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved