>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت و توسعه ورزش   
سال:1398 - دوره:8 - شماره:1


  tick  اثر ابعاد حساسیت مصرف‌کننده به فرهنگ جهانی بر قصد خرید برندهای جهانی کفش‌های ورزشی - صفحه:140-156

  tick  ارتباط علّی ویژگی‌های دموگرافیک گروه‌های مرجع با فرآیند تصمیم خرید مصرف‌کنندگان ورزشی با روش Sem-Pls - صفحه:176-190

  tick  ارزیابی کیفیت وب سایت های ورزشی با استفاده از رویکرد Webqual و Qfd - صفحه:48-62

  tick  بررسی عوامل موثر بر فرایند سیاست‌گذاری نظام ورزش همگانی ایران - صفحه:120-138

  tick  بررسی مشکلات حرفه‌ای‌گرایی در لیگ برتر فوتبال ایران - صفحه:206-217

  tick  تحلیل ابعاد کیفیت و تاثیر آن بر رضایت ذی‌نفعان در سیستم توسعه استعداد والیبال ایران - صفحه:104-117

  tick  حق پخش تلویزیونی در صنعت فوتبال ایران - صفحه:86-101

  tick  شناسایی تاثیر شبکه اجتماعی اینستاگرام در تصویر برند ورزشکاران - صفحه:32-46

  tick  شناسایی راهبردها و پیامدهای سلامت اداری در صنعت فوتبال ایران - صفحه:16-30

  tick  شناسایی و تحلیل مولفه‌های کیفیت خدمات در اماکن ورزشی با استفاده از تکنیک دیمتل - صفحه:192-204

  tick  طراحی و تبیین چارچوب اکوسیستم کارآفرینی در ورزش - صفحه:64-83

  tick  چالش‌های توسعه ورزش ایران با رویکرد استعدادیابی و نخبه‌پروری گلخانه‌ای - صفحه:1-14
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved