>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی پراکنش و تغییرات صید بر واحد سطح گربه‌ماهیان (ariidae) در آب‌های سیستان و بلوچستان  
   
نویسنده بحرانی انوار ,ولی نسب تورج ,محمدی زاده فلورا ,آژیر محمد تقی ,بحری امیر هوشنگ
منبع زيست شناسي دريا - 1395 - دوره : 8 - شماره : 29 - صفحه:31 -38
چکیده    گربه ماهیان یکی از گروه های مهم آبزیان در خلیج فارس و دریای عمان به شمار می آیند. علی رغم ذخایر چشمگیرشان در میان ماهیان کف زی و عواملی چون عدم برخورداری از مطالعه دقیق درزمینه ی پراکنش، فراوانی و تغییرات صید آن ها در آب های سیستان و بلوچستان و همچنین معرفی گربه ماهیان به عنوان صید دورریز ضرورت اجرای این طرح را بیش ازپیش آشکار ساخت. به منظور اجرای عملیات نمونه برداری از کشتی تحقیقاتی فردوس یک و روش ترال کف روب استفاده گردید. نمونه برداری در سال 1388 انجام پذیرفت. منطقه موردبررسی دریای عمان در محدوده آب های استان سیستان و بلوچستان از راس میدانی تا منتهی الیه شرقی منطقه گواتر بود. لایه های عمقی موردبررسی اعماق 2010، 3020، 5030 و 10050 متر بود. کل آب های استان به 5 اشکوب (m, n, o, p, q) و هر اشکوب به 4 زیراشکوب عمقی تقسیم شدند. میزان بیوماس گربه ماهیان به تفکیک 5 اشکوب، در اشکوب o(پزم و کنارک) به بیشترین مقدار خود یعنی 1 کیلوگرم بر نوتیکال مایل مربع دریایی می رسد. در اشکوب هایش m و n روند تصاعدی و در اشکوب p رو به کاهش و نهایتاً به صفر رسیده و در اشکوب q به مقدار نامحسوسی افزایش یافته است. میزان صید در واحد سطح گربه ماهیان (cpua) به تفکیک 5 اشکوب نشان داد که در اشکوب o به بیشترین مقدار خود یعنی 2000 کیلوگرم برنوتیکال مایل مربع دریایی رسیده است. میزان بیوماس و صید بر واحد سطح گربه ماهیان به تفکیک 4 لایه عمقی نیز بیشترین میزان خود را در لایه عمقی 20 10 متر و به ترتیب ارقام 1/1 و 2/239 کیلوگرم بر نوتیکال بر مایل مربع دریایی را به خود اختصاص داده است. روند تغییرات و میزان صید بر واحد سطح نشان داد که پراکنش گربه ماهیان بیشتر در آب های ساحلی و به ندرت در اعماق بالای 50 متر مشاهده و مناطق پزم و کنارک از مهم ترین صیدگاه های این خانواده به شمار می آید.
کلیدواژه پراکنش، گربه‌ماهیان، ذخایر، بیوماس، سیستان و بلوچستان، cpua
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس, ایران, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس, گروه شیلات, ایران, مرکز تحقیقات ماهیان سرد آبی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس, گروه شیلات, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved