>
Fa   |   Ar   |   En
   طبقه بندی و کد بندی نواحی ساحلی از دیدگاه اکولوژیک در استان مازندران  
   
نویسنده شاپوری مریم
منبع زيست شناسي دريا - 1390 - دوره : 3 - شماره : 12 - صفحه:41 -64
چکیده    این تحقیق در راستای برنامه‌های راهبردی ملی شیلات و محیط زیست کشور و به منظور دستیابی به هدف کلی طبقه بندی و کد بندی ناحیه ساحلی از دیدگاه اکولوژیک بر اساس معیارهای (‏Coastal and Marine Ecological Classification Standard (CMECS در سال 1389 انجام گرفته است. با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، بررسی های میدانی و تجزیه و تحلیل تصاویر  ای و نقشه های پوشش مکانی و بر اساس دو گروه از لایه‏های اطلاعاتی شامل اجزای ژئومورفولوژی سطح و اجزای پوششی زیستی انجام و در نهایت زیستگاه ها کدبندی شدند. نتایج حاصل از بررسی‌های انجام گرفته مشخص نمود که تنوع زیستگاهی منطقه مورد مطالعه (مازندران) محدود به چهار گروه زیستگاه‌های ساحلی، شنی ماسه‌ای به عنوان گروه غالب و زیستگاه‌های مصبی (رودخانه‌های دائمی و فصلی)، تالابی نیزاری و جنگلی می‌باشد. تاثیرپذیری از تغییرات محیطی (فصل) برای دو دوره نوسانات زمانی بهار تابستان و پاییز زمستان از یکدیگر متمایز و قابل تفکیک می‌باشند.
کلیدواژه ارزیابی اکولوژیک، زیستگاه‌های ساحلی، مدل CMECS، استان مازندران، دریای خزر
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه, گروه منابع طبیعی, ایران
پست الکترونیکی marybiot@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved