>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی دریا   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:24


  tick  بررسی برخی ویژگی‌ های ریخت‌ سنجی ماهی گل‎ خورک Scartelaos Tenuis بندر درگهان و خلیج پزم چابهار - صفحه:1-14

  tick  مطالعه تاثیر درجه حرارت و شوری بر رشد باکتری Pseudomonas Sp. مقاوم به روی جدا سازی شده از رسوبات خلیج ‌فارس - صفحه:15-26

  tick  جدا سازی Dna با استفاده از روش Ctab از گونه شقایق دریایی Anemonia Sp.Anem در خلیج‌ فارس - صفحه:27-36

  tick  توصیف ساختار استخوان ‌شناسی سگ‌ ماهی خاردار فریدپاکی Cobitis Faridpaki (Cypriniformes: Cobitidae) از حوضه جنوبی دریای خزر - صفحه:37-50

  tick  مقایسه تاثیر پروبیوتیک‌ های پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی، لاکتوکوکوس لاکتیس و ویتامین ث بر فاکتورهای کیفی آب و ترکیب لاشه میگوی وانامی (Litopenaeus Vannamei) - صفحه:51-60

  tick  مطالعه اتولیت ساجیتا در گیش ماهی کاذب Lactarius Lactarius در آب های خلیج فارس - صفحه:61-70

  tick  تنش بلند مدت شوری و دمای آب بر تغییرات برخی شاخصهای فیزیولوژیک در ماهی سیکلید گورخری (Cichlasoma Nigrofasciatum) - صفحه:71-82

  tick  اثر روش‌های پخت بر باقی‌ مانده غلظت آرسنیک و جیوه در میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus Indicus) - صفحه:83-88
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved