>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی دریا   
سال:1397 - دوره:10 - شماره:39


  tick  جذب زیستی تیتان زرد و متیل رد توسط Sargassum Glucescence : مطالعه سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک - صفحه:1-10

  tick  بررسی تفکیک ذخیره ماهی شانک زردباله عربی(Acanthopagrus Arabicus)با استفاده ازروش ریخت سنجی هندسی در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان - صفحه:11-20

  tick  مقایسه اثرات جاذب‌های غذایی عصاره شیرونومید پرورشی و اسیدآمینه متیونین بر رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه لاروهای تاس ماهی ایرانی (Acipenser Persicus) - صفحه:21-28

  tick  بررسی تغذیه و زیستگاه ماهی Periophthalmus Waltoni در سواحل بندرعباس - صفحه:29-38

  tick  اندازه‌گیری غلظت فلزات سنگین (Zn، Cu، Ni، Co، Cd و Pb) در آب و جلبک اسیپروژیر (Spirogyra. Sp) در امتداد سواحل جنوبی ایرانی دریای خزر - صفحه:39-52

  tick  تاثیر جنس و عمق بستر بر پراکنش دوکفه‌ای Saccostrea Cucullata در مناطق بین جزر و مدی خلیج فارس - صفحه:53-62

  tick  پیش‌بینی سطح سازگاری موردنیاز آبسنگ‌های مرجانی خلیج‌فارس برای بقا در شرایط تغییر اقلیم در سال 2099 - صفحه:63-76

  tick  اثرات آرد هسته‌ی دانه‌ی انار (Punica Granatum) بر فرا سنجه‌های رنگ ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss). - صفحه:77-84
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved