>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت دارایی و تامین مالی   
سال:1396 - دوره:5 - شماره:3


  tick  تبیین مدل ورشکستی جهت شناسایی بانک‌های سالم و در معرض خطر - صفحه:1-18

  tick  بررسی پیامدهای سیاست سود تقسیمی رو به رشد در شرایط محدودیت مالی و موقعیت رقابتی - صفحه:19-34

  tick  بررسی ثبات ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:35-56

  tick  عوامل موثر در بروز رفتار سرمایه‌گذاران با رویکرد پدیدارنگاری - صفحه:57-76

  tick  بررسی رابطۀ خوش‌بینی مدیریتی و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:77-88

  tick  بسط الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برای سبد سرمایه‌گذاری صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:89-104

  tick  تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریت بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی - صفحه:105-116

  tick  ارزیابی تاثیر سرمایه‌گذاری در عملکرد آینده با درنظرگرفتن سطح محدودیت مالی شرکت - صفحه:117-132

  tick  محافظه‌کاری و عملکرد ارزش سهام در بحران مالی - صفحه:133-150

  tick  تاثیر هزینۀ تبلیغات در عملکرد مالی با میانجی‌گری ارزش برند در شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:151-162

  tick  بررسی رابطۀ توسعۀ جهانی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون تابلویی آستانه‌ای - صفحه:163-176

  tick  تعیین نسبت بهینۀ پوشش ریسک قراردادهای آتی سکه: رهیافت مقایسه‌ای - صفحه:177-196
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved