>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مطابقت داده‌های بورس اوراق بهادار تهران با قانون بنفورد  
   
نویسنده پورحسین سمیه
منبع مديريت دارايي و تامين مالي - 1398 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:103 -112
چکیده    هدف: در بحث داده‌ها و اطلاعاتی که افراد، به‌خصوص سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار استفاده می‌کنند، کیفیت داده‌ها، اهمیت خاصی دارد. دستکاری اطلاعات بازار و شرایط آن ازجمله عوامل دخیل در کیفیت اطلاعات است. چنانچه بازار در شرایط عادی و نرمال فعالیت کند، داده‌های موجود در آن، توزیعی لگاریتمی به نام قانون بنفورد دارد. این قانون، احتمال وقوع ارقام مختلف را در یک مجموعه اعداد نشان می‌دهد.روش: در این پژوهش برای بررسی شرایط بازار، همسانی توزیع اطلاعات مربوط به بازده روزانۀ سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1384 تا 1393 با این قانون بررسی شده است.نتایج: نتایج پژوهش نشان می‌دهد اطلاعات مربوط به بازده روزانۀ سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دورۀ پژوهش از این قانون تبعیت نمی‌کند که دلایل مختلفی مانند تبدیلاتی که بر اطلاعات و داده‌ها انجام می‌شود و یا شرایط و وقایع تاثیرگذار در بازار بورس اوراق بهادار دارد.
کلیدواژه بازده سهام، قانون بنفورد، کیفیت داده‌ها
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه, دانشکده حسابداری, گروه حسابداری, ایران
پست الکترونیکی s.poorhossein@mau.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved