>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی درون‌زائی و برون‏زائی مالکیت و خط‌مشی تقسیم سود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (بررسی مقایسه‌ای تخمین‌زن‏های gmm، psm، ols)  
   
نویسنده فیل سرائی مهدی ,زارعی علیرضا
منبع مديريت دارايي و تامين مالي - 1398 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:63 -82
چکیده    هدف: در این مطالعه جنبۀ‏ جدیدی از رابطۀ مالکیت (رابطۀ ‏درون‏زا و برون‏زا) و خطی‌مشی تقسیم سود بررسی شده است. منظور از مالکیت در این پژوهش، مالکیت متمرکز نهادی و شرکتی است.روش: در راستای هدف فوق از داده‌های2080 سال شرکت در فاصلۀ‏ زمانی 1382 تا 1394 استفاده شده است (دورۀ پژوهش 13 سال و هر سال 160 شرکت است). متغیر مالکیت یک‌بار به‌صورت برون‌زا و یک‌بار به‌صورت درون‌زا، در نظر گرفته شده است. داده‌ها به ‌روش‏های ols، psm و gmm تحلیل شده‌ است.نتایج: در به‌کارگیری ols و psm، متغیرهای سرمایه‌گذاران نهادی و شرکتی به‌ترتیب اثر معنادار مثبت و منفی بر تقسیم سود داشت. در gmm فقط متغیر سرمایه‌گذاران نهادی، اثر معنادار مثبتی بر تقسیم سود داشت. درنهایت اینکه استفاده از روش psm و همسان‌سازی داده‌ها، نقش بسزایی در بهبود رگرسیون دارد.
کلیدواژه سیاست تقسیم سود، درون‏زائی مالکیت، همسان‌سازی براساس نمرۀ گرایش (psm)، روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (gmm)
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان (اصفهان), دانشکده علوم انسانی, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان (اصفهان), دانشکده علوم انسانی, گروه حسابداری, ایران
پست الکترونیکی f8545091@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved