>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت دارایی و تامین مالی   
سال:1397 - دوره:6 - شماره:2


  tick  رویکرد ترکیبی ارزش افزودۀ اقتصادی و سود تقسیمی در بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوسازی آرمانی - صفحه:1-14

  tick  بررسی اثر کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدشوندگی سهام و ریسک بازار - صفحه:15-34

  tick  بررسی تاثیر نرخ ارز بر بازده سهام صنعت دارو در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رهیافت مارکف سوئیچینگ - صفحه:35-56

  tick  اثرکسری بودجۀ دولت و اعتبارات بخش بانکی در اندازۀ بازار سهام: رویکرد الگوی خودرگرسیون برداری تابلویی - صفحه:57-70

  tick  بررسی تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در تقلب در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:71-84

  tick  تاثیر هزینۀ نمایندگی در رابطۀ نظام حاکمیت شرکتی و هزینۀ سرمایۀ سهام - صفحه:85-98

  tick  بررسی تاثیر استقرار زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر (Xbrl)بر رفتار تحلیلگران مالی در ایران الگوی مدلیابی معادلات ساختاری - صفحه:99-120

  tick  طراحی و تبیین الگوی پیش‏بینی ورشکستگی شرکت‏ها برحسب صنایع منتخب با استفاده از الگوی درخت تصمیم - صفحه:121-138

  tick  امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از داده‌های فازی - صفحه:139-158

  tick  اثر تفاضلی نوسان عناصر سود بر قابلیت پیش‌‌بینی سود - صفحه:159-182
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved