>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت دارایی و تامین مالی   
سال:1397 - دوره:6 - شماره:1


  tick  بررسی ارتباط ریسک سیستماتیک سهام وچولگی بازده سهام - صفحه:1-10

  tick  تاثیر سرمایه‌گذاری در دارایی نامشهود در توضیح دهندگی تاثیر سلامت مالی و مشکلات نمایندگی در ارزش بازار شرکت - صفحه:11-28

  tick  عوامل موثر در بازده سهام شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد فراتحلیل - صفحه:29-50

  tick  الگوسازی عملکرد سیستم مالی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی (شرکت تولید کنندۀ شن و ماسه) - صفحه:51-72

  tick  بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده دارایی‌ها و ارزش افزودۀ اقتصادی با توجه به شدت رقابت در بازار محصول در صنعت (مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) - صفحه:73-88

  tick  بررسی تاثیر بیش ‌اطمینانی مدیریت در ساختار سررسید بدهی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:89-106

  tick  بررسی تاثیر حالت‌های روحی در ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:107-120

  tick  تاثیر کیفیت حسابرسی در رابطۀ ارزش وثیقه‏‌ای دارایی‏‌ها با سطح تامین‌ مالی و سرمایه‌گذاری شرکت‏‌ها - صفحه:121-136

  tick  ارائۀ الگوی جامع پشتیبان تصمیم برای ساختارسرمایۀ شرکتی (شرکت‌های شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران) - صفحه:137-158

  tick  انتخاب روش بهینۀ محاسبۀ ارزش در معرض خطر صندوق‌های سرمایه‌گذاری - صفحه:159-180

  tick  قراردادهای آتی نفت، تعهد به بیع یا تعهد به انتقال روزانۀ وجه تضمین؟ - صفحه:181-200

  tick  بررسی رابطۀ محدودیت مالی، ساختار دارایی ها و تامین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:181-196

  tick  بررسی رابطۀ شفافیت شرکتی و محدودیت در تامین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شدۀ بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:201-216
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved