>
Fa   |   Ar   |   En
   مکان یابی محل دفن بهداشتی زباله‎های روستایی مورد: دهستان قلعه دره سی شهرستان ماکو  
   
نویسنده جلالیان حمید ,دادگر حسین
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1392 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:97 -114
چکیده    یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار، مساله حفاظت از محیط زیست و منابع آن است، به طوری که سایر ابعاد توسعه نیز در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این بُعد قرار دارد. قسمت اعظم منابع طبیعی کشور در قلمرو روستاها واقع شده و نگهداری و تقویت این منابع جز الزامات توسعه پایدار قلمداد می‏شود. مدیریت صحیح و مکان یابی زباله‏های روستایی از اقدامات اساسی در راستای حفاظت از محیط زیست روستاها به شمار می‎آید. در محیط‎های نرم‎افزاری gis روش‎های مختلفی از قبیل boolean، fuzzy، wlc و owa برای تلفیق اطلاعات و مکان یابی دفن زباله وجود دارد، از آن جایی که روش owa (الگوریتم میانگین مرتب‎شده وزنی) دارای انعطاف‎پذیری بالایی بوده و به نوعی تکامل یافته روش‎های دیگر است، بنابراین می‎تواند نتایج دقیق‏تری را به دست دهد. در این تحقیق با استفاده از منطق فازی و روش owa در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) به مکان یابی دفن زباله در دهستان قلعه دره سی اقدام گردید. برای این کار از 11 شاخص استفاده شد و نتایج حاصل از تحقیق با استفاده از حالت‎های مختلف روش owa در هفت کلاس مدل سازی گردید. با بررسی نقشه‎های مختلف ایجاد شده در وضعیت‎های مختلف روش owa آشکار شد که از بین آن ها وضعیت «ریسک کم و دارای توازن» با بیشترین دقت همراه بوده است؛ به طوری که طبق همین وضعیت 515/21 کیلومتر مربع از محدوده دهستان به عنوان بهترین کلاس‎ها برای دفن زباله تشخیص داده شد.
کلیدواژه محیط زیست روستا ,زباله های روستایی ,الگوریتم میانگین مرتب‎شده وزنی ,قلعه دره سی
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved