>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد فضا و توسعه روستایی   
سال:1400 - دوره:10 - شماره:4


  tick  اثر بخشی سازمان ها و نهادهای کارآفرین در ایجاد کسب وکارهای کوچک مورد: روستاهای بخش مرکزی شهرستان کلاله - صفحه:43-66

  tick  اثرات کشت هیدروپونیک در رونق تولید و توسعه اقتصادی نواحی روستایی مورد: روستاهای بخش مرکزی شهرستان گرگان - صفحه:229-246

  tick  تاثیر شیوع بیماری کرونا بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی مورد: شهرستان دلفان - صفحه:247-268

  tick  تحلیل اقتصادی بهره برداری از ظرفیت های تولیدی و برنامه های سازمان تات در مناطق روستایی - صفحه:91-116

  tick  تحلیل اثرات مولفه های برند روستایی در توانمندسازی اقتصادی روستائیان مورد: بخش مرکزی شهرستان اردبیل - صفحه:141-160

  tick  تحلیل عوامل موثر بر فقر روستایی در دوران شیوع ویروس کرونا مورد: استان آذربایجان شرقی - صفحه:161-184

  tick  تحلیل نقش بازارهای محلی در توانمندسازی زنان روستایی مورد: شهرستان قائن - صفحه:185-208

  tick  تحلیل و رتبه بندی شاخص‌های موثر بر توانمندسازی روستاییان مورد: بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ - صفحه:1-16

  tick  راهبردهای احیای کشاورزی در راستای تجدید حیات مناطق روستایی - صفحه:17-42

  tick  قابلیت ها و سرمایه های موثر در توسعه کارآفرینی و فقرزدایی روستایی مورد: شهرستان گلپایگان - صفحه:67-90

  tick  متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصاد روستایی با رویکرد آمایش‌ اقتصادی سرزمین مورد: دهستان‌های شهرستان میرجاوه - صفحه:209-228

  tick  مدل سازی مفهومی عوامل تاثیرگذار بر توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه گردشگری کشاورزی با رویکرد سیستمی مورد: روستاهای شهرستان محلات - صفحه:117-140
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved