>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد فضا و توسعه روستایی   
سال:1399 - دوره:9 - شماره:2


  tick  ارائه الگوی ارزیابی توزیع فضایی فعالیت(اشتغال و بیکاری) زنان در شهرستان های ایران با استفاده از سیستم های دانش بنیان - صفحه:149-172

  tick  اعتبارسنجی سازه های زیست پذیری اعضای صندوق اعتبارات خرد روستایی مورد: شهرستان قلعه گنج - صفحه:127-148

  tick  تحلیل اثرات سرمایه‌های ارسالی مهاجران بین‌المللی بر توسعه پایدار روستاهای جنوب استان فارس - صفحه:173-198

  tick  تحلیل تاب آوری روستاییان در برابر بحران اقتصادی ناشی از تحریم ها مورد: روستاهای شهرستان بینالود - صفحه:199-226

  tick  تحلیل خط فقر خانوارهای روستایی استان هرمزگان بر حسب بعد خانوار - صفحه:227-244

  tick  تحلیل فضایی زیست پذیری اقتصادی در سکونتگاه های روستایی شهرستان ری - صفحه:245-265

  tick  تحلیل پایداری معیشت و شیوه سکنی گزینی عشایر در شهرستان ایلام - صفحه:89-104

  tick  تحلیل پیامدهای اقتصادی الحاق روستاها به شهر همدان - صفحه:65-88

  tick  عوامل موثر بر توسعه تعاونی های دامداری روستایی در شهرستان اسلام آباد غرب - صفحه:1-22

  tick  نقش اقامتگاه‌های بوم گردی در توسعه گردشگری روستایی در نواحی روستایی شهرستان خور و بیابانک - صفحه:23-42

  tick  نقش مدیریت محلی در ارتقای سرمایه اجتماعی و مشارکت روستاییان در اقتصاد روستایی مورد: شهرستان بانه - صفحه:43-64
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved