>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد فضا و توسعه روستایی   
سال:1398 - دوره:8 - شماره:4


  tick  ارزیابی کارآیی اقتصادی-زیست محیطی تولید نارنگی در استان مازندران با رویکرد توسعه اقتصاد روستایی - صفحه:195-218

  tick  تبیین رابطه تنوع منابع درآمدی و کیفیت زندگی خانوارهای روستایی مورد: دهستان گلمکان شهرستان چناران - صفحه:35-62

  tick  تحلیل تجارب کاربرد فناوری بیوگاز در نواحی روستایی ایران - صفحه:169-194

  tick  تحلیل عوامل اثرگذار بر توانمندسازی روستاییان مورد: بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ - صفحه:19-34

  tick  تمایل جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی مورد: شهرستان باغملک - صفحه:119-138

  tick  عوامل اقتصادی و اجتماعی اثرگذار بر مهاجرت روستاییان مورد: سامان های عرفی روستایی حوزه انارچای مشگین شهر - صفحه:243-259

  tick  عوامل موثر بر بهبود زیست ‌پذیری خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی مورد: شهرستان هندیجان - صفحه:219-242

  tick  عوامل موثر بر ناپایداری الگوی کشت در ناحیه لنجانات - صفحه:139-168

  tick  محیط جغرافیایی و توسعه فضایی روستاشهر ماکلوان با تاکید بر حوزه اقتصاد روستایی - صفحه:81-98

  tick  مزیت نسبی تولید انبه در روستاهای جنوب شرق ایران - صفحه:1-18

  tick  نقش فعالیت های معدنی در پایداری سکونتگاه های روستایی شهرستان قروه - صفحه:63-80

  tick  پراکنده رویی شهر بابل و تغییر نقش اقتصادی روستا‌های پیرامون - صفحه:99-118
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved