>
Fa   |   Ar   |   En
   سطح بندی توسعه گردشگری روستاهای بخش برزک در شهرستان کاشان  
   
نویسنده شاطریان محسن ,منتصری زهرا ,کیانی صدیقه ,غلامی یونس
منبع اقتصاد فضا و توسعه روستايي - 1398 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:95 -114
چکیده    امروزه بخش بسیار مهمی از فعالیت های گردشگری در دنیا مبتنی بر بهره مند شدن از طبیعت است که اکوتوریسم نام گرفته و مناطقی که دارای توان های طبیعی با ارزش تری باشد، بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. بخش برزک یکی از چهار بخش تابع شهرستان کاشان در استان اصفهان است که در قسمت جنوب غربی این شهرستان قرار گرفته و دارای جاذبه های طبیعی و انسانی زیادی است. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره anp ابتدا مهمترین عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستایی با تاکید بر توسعه اکوتوریسم در منطقه شناسایی شده و سپس با استفاده از نظرسنجی از تعداد 12 نفر از کارشناسان و مسئولان آشنا به منطقه، روستاهای منطقه جهت توسعه گردشگری اولویت بندی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد از میان 17معیار مورد بررسی 3 معیار: مشارکت سرمایه گذار محلی، برگزاری تورهای بازدید از منطقه و استفاده از راهنمای محلی به ترتیب بیشترین امتیاز را کسب کرده و از میان 11 روستای منطقه نیز 3 روستای مرق، سادیان و ویدوجا به ترتیب اولویت اول تا سوم را جهت توسعه گردشگری روستایی به خود اختصاص داده است. از دیگر یافته های تحقیق آن است که نقش و حضور جوامع محلی به دلیل حس تعلق خاطری که آنان به محیط زندگی خود دارند، نقشی تاثیرگذار است و استفاده از آنها در برنامه های عمرانی همواره نتایج مثبتی در افزایش ضریب موفقیت و مثمرثمر بودن به همراه خواهد داشت. به علاوه توجه و حمایت مسئولان محلی و دهیاری ها نیز در کنار آن بر بهبود نتایج برنامه های توسعه ای تاثیر خواهد داشت.
کلیدواژه اکوتوریسم، اولویت بندی، روستاهای بخش برزک، روش Anp
آدرس دانشگاه کاشان, گروه جغرافیا و اکوتوریسم, ایران, دانشگاه کاشان, ایران, دانشگاه کاشان, گروه جغرافیا و اکوتوریسم, ایران, دانشگاه کاشان, گروه جغرافیا و اکوتوریسم, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved