>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مهارت‌های عمومی مرتبط با کیفی‌سازی آموزش‌ های فنی و حرفه‌ای از منظر ذینفعان  
   
نویسنده صالحی عمران ابراهیم ,قاسم ‌زاده آناهیتا
منبع نوآوري و ارزش آفريني - 1392 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:23 -41
  
کلیدواژه مهارت‌های عمومی، ذینفعان ،کیفیت آموزش، آموزش‌های فنی وحرفه‌ای
آدرس دانشگاه مازندران, دانشکده علوم انسانی, گروه علوم تربیتی, ایران, اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved