>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات آموزشی و آموزشگاهی   
سال:1391 - دوره:1 - شماره:3


  tick  پیش بینی عملکردریاضی دانش آموزان بر اساس الگوی مدارس اثر بخش کریمرز: تحلیل چند سطحی بر اساس داده های تیمز پایه هشتم 2011 - صفحه:1-28

  tick  اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی (سطوح حافظه کاری: فراشناخت، برنامه ریزی) در بهبود حافظه کاری، نگهدری توجه، توانایی برنامه ریزی، حل مسئله و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ناتوان در ریاضی - صفحه:31-61

  tick  رابطه هوش هیجانی با سبک های رهبری تحول گرا و عمل گرا در مدیران میانی - صفحه:63-82

  tick  امکان سنجی استقرار مدارس هوشمند: مورد نمونه دبیرستان های شهرستان خرم آباد - صفحه:83-100

  tick  اختلالات روانپزشکی همبود با اختلال خواندن در دانش آموزان مقطع راهنمایی : (مطالعه کیفی) - صفحه:101-112

  tick  بررسی میزان تاثیر مشاوران مدارس در هدایت تحصیل دانش آموزان مقطع متوسطه (یک مطالعه کیفی) - صفحه:115-123

  tick  رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با خلاقیت و نوآوری دبیران دبیرستان های دخترانه شهر تهران - صفحه:125-137

  tick  بازشناسی جایگاه فراموش شده «بانک سوال» در نظام آموزشی کشور - صفحه:139-147
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved