>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی جانوری تجربی   
سال:1395 - دوره:4 - شماره:4


  tick  مطالعات اسپکتروسکوپی برهمکنش لیزوزیم و نانوذره اکسید روی - صفحه:1-9

  tick  تهیه کاریوتیپ Nereis Sp. در سواحل غربی خلیج فارس - صفحه:11-17

  tick  مقایسه روش‌های متفاوت استخراج Dna از بافت‌های مختلف حلزون مخروطی دریایی Conus Coronatus - صفحه:19-25

  tick  بررسی خاصیت سیتوتوکسیک عصاره‌های آبی و هیدروالکلی گیاه شیرین بیان (Glycyrihiza Glabra L.) بر رده سلولی Du-145 - صفحه:27-33

  tick  بررسی تاثیر مصرف همزمان آب فاقد دوتریوم و اسانس گیاه مرزه بر فعالیت آنزیم‌های متابولیزه‌کننده داروها در کبد رت‌های تحت تیمار با استامینوفن - صفحه:35-53

  tick  اولین گزارش از گکوی سنگی تیغه‌دار Cyrtopodion Scabrum (خزندگان: سوسماران: گکونیده) در استان مازندران - صفحه:55-61

  tick  تاثیر جیره غذایی مکمل شده با پودر پیاز (Allium Cepa) بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، ترکیب فیله و فراسنجه‌های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:63-73

  tick  بررسی عفونت‌های انگلی روده‌ای در شهرستان گنبد کاوس در سال 1392 - صفحه:75-81

  tick  مبارزه با کنه هیالوما با استفاده از اسپور قارچ Beauveria Bassiana - صفحه:83-88
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved