>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی جانوری تجربی   
سال:1397 - دوره:6 - شماره:4


  tick  بررسی اثر لوامیزول بر فاکتورهای رشد، درصد بقا و مقاومت در برابر استرس تراکم در قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) پرواری - صفحه:11-21

  tick  مطالعات سینتیکی آنزیم پراکسیداز در حضور اکسید آهن و اکسید مس در دماهای مختلف - صفحه:23-33

  tick  تعیین تنوع ژنتیکی گونه بومی و نادر آب‌های داخلی ایران، ماهی گورخری گنو Aphanius Ginaonis با استفاده از مارکر مولکولی Pcr-Rflp - صفحه:35-40

  tick  شناسایی و طبقه‌بندی دوکفه‌ای‌های در آب‌های ساحلی شمال غرب خلیج فارس (از دیلم تا رودخانه بهمنشیر) - صفحه:41-55

  tick  تاثیر عصاره نانوکپسوله گیاه رزماری (Rosmarinus Officinalis) بر ماندگاری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتی‌گراد - صفحه:57-65

  tick  اثر پیشگیرانه عصاره هیدروالکلی گل سیر برمیزان هماتوکریت در موش سفید صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:67-73

  tick  اثرات تراکم ذخیره‌سازی بر برخی شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سرم در ماهی کاراس طلایی Carassius Auratus - صفحه:75-84

  tick  وضعیت تکثیر در اسارت گوزن زرد ایرانی در زیستگاه دشت ناز - صفحه:85-93

  tick  مطالعه امکان سنجی احیای سنجاب ایرانی (Sciurus Anomalus) در ذخیره‌گاه جنگل بلوط شازند با روش آنتروپی بیشینه - صفحه:95-104

  tick  سنجش میزان یُد در موی سر به روش هضم اسیدی و خوانش میکروپلیتی - صفحه:105-112

  tick  تحلیل تنوع ژنتیکی دوپای فیروز (Allactaga Firouzi) و دوپای هاتسون (Allactaga Hotsoni) - صفحه:113-121
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved