>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی جانوری تجربی   
سال:1396 - دوره:6 - شماره:2


  tick  تعیین غلظت‌های کشنده (Lc10-90) سموم دلتامترین و فن‌والریت و تاثیر آن‌ها بر علائم بالینی و تغییرات رفتاری در ماهی گورخری چهارمحال و بختیاری Aphanius Vladykovi (Coad, 1988) - صفحه:1-8

  tick  تعیین محتوای فلاونوئیدی کل و سمیت سلولی عصارۀ گیاه Jurinea Leptoloba جمع‌آوری‌شده از جنوب شیراز بر روی سلول‌های سرطانی و سالم - صفحه:9-15

  tick  بررسی غلظت کشندگی متوسط کلرید روی (Zncl2) و اثرات رفتاری آن در ماهی کفال خاکستری (Mugil Cephalus) - صفحه:17-24

  tick  بررسی تاثیر پودر گیاه سیر (Allium Sativum) بر شاخص‌های رشد و بازماندگی میگوی سفید غربی (Litopenaeus Vannamei: Boone, 1931) - صفحه:25-34

  tick  بررسی اثرات ریتالین بر روی تغییرات بافت‌شناسی مغز درمدل موش سوری - صفحه:35-43

  tick  بررسی دی‌مورفیسم جنسی در آگامای سر وزغی دم سیاه (Phrynocephalus Maculatus Maculatus) در استان سمنان - صفحه:45-53

  tick  چند‌ریختی رنگی قورباغه‌مردابی Pelophylax Ridibundus در شرق استان گیلان - صفحه:55-63

  tick  تاثیر پودر سیر (Allium Sativum) بر عملکرد رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و مقاومت به استرس شوری در بچه ماهی سفید (Rutilus Frisii Kutum) - صفحه:75-84

  tick  بررسی پراکنش و نوسان‌های فصلی ماکروبنتوزهای چشمه دادین کازرون - صفحه:85-93

  tick  شناسایی و فراوانی صدف‌های اشغال‌شده توسط خرچنگ‌های منزوی ناحیه بین جزر و مدی جنوب جزیره قشم (خلیج فارس) - صفحه:95-106

  tick  پایش طولانی مدت پرندگان زادآور استان خراسان رضوی به همراه راهنمای ثبت اطلاعات پرندگان زادآور در ایران - صفحه:107-117

  tick  ارزیابی دانش و تمایل مردم خوزستان در ارتباط با شناخت و حمایت از گونه در خطر انقراض گوزن زرد ایرانی (Dama Dama Mesopotamica) - صفحه:119-126

  tick  القای فیبریل‌زایی در سرم آلبومین گاوی و تولید رشته‌های آمیلوئیدی به منظور استفاده از آنها به‌عنوان نانو ماده زیستی جدید - صفحه:127-137
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved