>
Fa   |   Ar   |   En
   زمانبندی مجدد زنجیره تامین سه مرحله‌ای با تمرکز بر یکپارچگی مراحل آن  
   
نویسنده بهشتی نیا محمد علی ,اکبری عیسی
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1394 - دوره : 3 - شماره : 6 - صفحه:191 -205
چکیده    زمانبندی مجدد جزئی از فرآیند تصمیم‌گیری در زنجیره تامین بسیاری از صنایع تولیدی محسوب می‌شود که نقش مهمی در برآورده‌سازی نیازهای مشتریان ایفا می‌نماید. از این‌رو این مقاله به بررسی مساله زمانبندی مجدد در یک زنجیره تامین سه مرحله‌ای، با تمرکز بر یکپارچگی مراحل آن می‌پردازد. مرحله اول شامل تامین کنندگان، مرحله دوم شامل ناوگان حمل و نقل کالاها و مرحله سوم شامل یک شرکت سازنده محصولات نهایی است. به این منظور ابتدا مدل عدد صحیح مختلط برای مساله مذکور با هدف کمینه‌سازی مجموع زمان تاخیر تکمیل کلیه سفارشات توسعه داده شده است. همچنین در حالت کلی یک الگوریتم ژنتیک که دارای کروموزوم‌هایی با ساختار متغیر است، به منظور حل مساله ارایه شده است. مقایسه الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم جستجوی تصادفی روی طیف متنوعی از مسایل تصادفی و همچنین جواب بهینه روی مسایل تصادفی با ابعاد کوچک نشان از عملکرد خوب الگوریتم پیشنهادی دارد. همچنین با ساده­سازی فرضیات مساله، الگوریتم پیشنهادی با دو الگوریتم ابتکاری موجود در ادبیات موضوع مقایسه شده است که نشان از برتری الگوریتم پیشنهادی دارد.
کلیدواژه زنجیره‌تامین، زمانبندی مجدد، الگوریتم ژنتیک، جستجوی تصادفی، تاخیر
آدرس دانشگاه سمنان, گروه مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه سمنان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved