>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل کنترل موجودی با طول دوره بازپرسازی تصادفی و پرداخت معوقه برای کالاهای فسادپذیر  
   
نویسنده طالعی زاده عطاالله ,صالحی علی
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1394 - دوره : 3 - شماره : 5 - صفحه:13 -25
چکیده    در سیستم کنترل موجودی کلاسیک، فرض بر این است که درآمد فروش، در زمان تحویل کالا، فوراً دریافت می‏شود و کالاها می‏توانند عمر نامحدود داشته باشند. اما در دنیای واقعی کالاهایی وجود دارند که در طول زمان رو به زوال رفته و چنان چه نرخ زوال قابل توجه باشد، اثرات آن را باید مدنظر قرار داد. همچنین جهت ترغیت خریدار، فروشنده می‏تواند به خریدار اجازه دهد تا هزینه خرید را با تاخیر، پرداخت کند تا یک سیاست تشویقی برای او ایجاد شود. در این مقاله یک مساله کنترل موجودی دوره‏ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در آن زمان مراجعه ویزیتور به خریدار یک متغیر تصادفی است. در حقیقت مدل میزان سفارش اقتصادی تحت سه شرایط تصادفی بودن مدت تحویل، لحاظ کردن سیاست پرداخت معوقه و فسادپذیری کالا توسعه داده می‏شود. در این مقاله به اثبات مقعر بودن تابع متوسط سود خریدار و شرایطی که این تابع باید داشته باشد تا میزان بهینه سقف موجودی تعیین شود، می‏پردازیم. هدف اصلی تعیین سقف موجودی خریدار است، به نحوی که سود ماکزیمم شود. برای تشریح مدل نیز یک مثال عددی و تحلیل حساسیت ارایه می‏شود.
کلیدواژه کنترل موجودی ,کالای فسادپذیر ,مدت تحویل تصادفی ,پرداخت معوقه ,معامله اعتباری
آدرس دانشگاه تهران, استادیار دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved