>
Fa   |   Ar   |   En
   بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و کانوی تحلیلی برای رتبه بندی ابزارهای نظام استانداردسازی ملی  
   
نویسنده شفیعا محمدعلی ,عبدالله زاده سهراب ,پاشا آبگرمی حسین
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1392 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:73 -83
چکیده    استانداردسازی اطلاعات به عنوان یکی از سه جریان اصلی در زنجیره های تامین، از راهکارهای موثر در یکپارچه سازی اجزای آن به‌شمار می آید. نظام استانداردسازی ملی یکی از کاربردی ترین نظام ها است که بستر مناسبی را برای مدیریت یکپارچه اطلاعات در زنجیره ها فراهم می سازد. شناخت نیازهای واقعی ذی نفعان و برآورده سازی آن ها با ابزارهای این نظام، موجب ایجاد ارزش و رضایت بیشتر در آن ها خواهد شد. با توجه به محدودیت منابع، رتبه بندی و انتخاب مناسب ابزارها جهت پیاده سازی، از اهمیت حیاتی برخوردار است. در این مقاله، رویکرد جدیدی ارایه شده که با استفاده از فنون تحلیل سلسله مراتبی فازی و مدل تحلیلی کانو، ابتدا نیازهای ذی-نفعان نظام استانداردسازی ملی شناسایی و طبقه بندی شده و سپس ابزارهای آن خوشه بندی و رتبه بندی می شوند. با اولویت‌دهی به ابزارهایی که تاثیر بیشتری بر افزایش رضایت ذینفعان دارند،بکارگیری منابع از کارآمدی بالاتری برخوردار خواهد شد. برایآزمون و اعتبارسنجی رویکرد به خدمت گرفته شده، موردکاوی ای روی نظام استانداردسازی کالا و خدمات ایرانایران کد صورت گرفته و نتایج مثبت آن شامل: خوشه بندی و رتبه بندی ابزارهای موجود این نظام براساس بیشترین ایجاد رضایت، با درجه صحتی مطلوب تر از روش های مرسوم ارایه شده است.
کلیدواژه فرآیند تحلیل ,نظام استانداردسازی ملی ,مدیریت زنجیره ,رضایت مشتری
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved