>
Fa   |   Ar   |   En
   مکان‌یابی شبکه‌ای تسهیلات پرازدحام با در نظر گرفتن انصراف قبل از ورود مشتریان  
   
نویسنده ارکات جمال ,زمانی شکوفه
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1392 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:37 -44
چکیده    در این مقاله، مساله مکان‌یابی شبکه‌ای برای تسهیلات مستعد ازدحام با در نظر گرفتن امکان انصراف مشتریان قبل از ورود، بررسی می‌گردد. انصراف ازورود در مواقعی رخ می‌دهد که تخمین مشتری از زمان انتظار در صف، بیش از آستانه تحمل وی باشد. هر مشتری به هنگام مراجعه به تسهیلی که بدان تخصیص یافته است، با توجه به جمعیت افراد موجود، در مورد ورود و یا انصراف از ورود به سیستم تصمیم‌گیری می‌نماید. از آنجایی که انصراف مشتری قبل از ورود به صف، خصوصیتی است که در بسیاری از سیستم‌های خدمت‌رسانی در دنیای واقعی وجود دارد، در نظر گرفتن آن می‌تواندبه کاربردی‌تر شدن مدل‌های ریاضی، کمک شایانی نماید. در مدل ارایه شده،انتخاب مکان‌های احداث تسهیلات و تخصیص مشتریان به آنها به گونه‌ای صورت می‌پذیرد که میزان تقاضای از دست رفته یا به عبارتی تعداد مشتریانی که به دلیل وجود صف طولانی، از ورود به صف منصرف می‌شوند، کمینه گردد. به منظور نمایش نحوه انصراف قبل از ورود و محاسبه نرخ ورود مشتری به هر تسهیل از یک تابع کاهنده متناسب با تعداد افراد موجود در تسهیل استفاده می‌شود. برای ارزیابی مدل ریاضی، تعدادی مثال عددی ارایه و توسط نرم‌افزار GAMSحل می‌گردند.
کلیدواژه مکان‌یابی شبکه‌ای ,تسهیلات پرازدحام ,انصراف قبل از ورود ,مشتریان کم‌حوصله
آدرس دانشگاه کردستان, ایران, دانشگاه کردستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved