>
Fa   |   Ar   |   En
   انتخاب تامین کنندگان پایدار با رویکرد تئوری خاکستری: مورد مطالعه صنعت فولاد  
   
نویسنده اردوان علی ,عالم تبریز اکبر ,ربیعه مسعود ,زندیه مصطفی
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1397 - دوره : 6 - شماره : 13 - صفحه:165 -177
چکیده    انتخاب تامین کنندگان نقش مهمی در مدیریت زنجیره تامین ایفا می‌نماید. توجه به پایداری در زنجیره تامین سبب شده تا موضوع انتخاب تامین کنندگان تبدیل به موضوعی چالش برانگیز گردد. در حال حاضر در ادبیات موضوع بیشتر تمرکز بر روی توجه به شاخص‌های اقتصادی به‌منظور انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان بوده و کمتر به عوامل سه‌گانه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی به عنوان عوامل پایداری توجه شده است. علاوه بر این در ادبیات موضوع روش‌های عمدتاً مبتنی بر برنامه ریزی خطی و چند هدفه، آرمانی، عدد صحیح و غیره جهت ارزیابی تامین کنندگان استفاده شده است. این در حالی است که عمدتاً معیارهای ارزیابی مبهم، کیفی و شفاهی می‌باشند. در این مقاله تکنیک جدیدی در رابطه با استفاده از تئوری خاکستری جهت ارزیابی تامین کنندگان ارائه گردیده است که می‌تواند در شرایط ابهام مورد استفاده قرار گیرد و به مدیریت در تصمیم سازی در انتخاب تامین کنندگان یاری رساند. در این تحقیق بر اساس نظرخواهی از خبرگان شاخص‌های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی جهت ارزیابی تامین کنندگان شناسایی گردیده و سپس با استفاده از تئوری خاکستری نسبت به ارزیابی تامین کنندگان اقدام شده است. نوآوری این تحقیق در ارائه یک تکنیک با سطوح بیشتری از تحلیل در شرایط ابهام با لحاظ کردن عوامل پایداری می‌باشد.  نقطه تمرکز در این مقاله بر روی صنعت فولاد کشور بوده است.
کلیدواژه پایداری، زنجیره تامین، مدیریت تامین کنندگان، تئوری خاکستری
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده مدیریت و حسابداری, گروه مدیریت صنایع, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده مدیریت و حسابداری, گروه مدیریت صنعتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده مدیریت و حسابداری, گروه مدیریت صنایع, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده مدیریت و حسابداری, گروه مدیریت صنایع, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved