>
Fa   |   Ar   |   En
   رویکرد نظریه بازی برای قیمت گذاری و تعیین سطح تبلیغات و سطح خدمت در یک زنجیره تامین دارای کانال توزیع دوگانه: تصمیم گیری متمرکز  
   
نویسنده کریمی ناصر ,راستی برزکی مرتضی
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1397 - دوره : 6 - شماره : 13 - صفحه:179 -193
چکیده    عوامل گوناگونی بر تصمیمات مشتریان در انتخاب یک محصول اثرگذار است. از مهم‌ترین این عوامل، قیمت و سطح خدمات ارائه‌شده توسط تولیدکننده به مشتریان است. سطح تبلیغات نیز از جمله عوامل تاثیرگذار در انتخاب و خرید محصولات است که معمولاً جهت افزایش اعتبار برند توسط تولیدکننده انجام می‌شود. از همین رو در این مقاله موضوع قیمت‌گذاری، تعیین سطح تبلیغات و تعیین سطح خدمت به‌طور هم‌زمان در یک زنجیره تامین با کانال‌های توزیع دوگانه با رویکرد بازی متمرکز مورد بررسی قرار گرفته است. زنجیره‌ی مورد نظر در این مقاله شامل یک تولیدکننده و یک خرده‌فروش می‌باشد که در آن تولیدکننده، محصول خود را هم از طریق خرده‌فروش و هم از طریق کانال مستقیم به فروش می‌رساند. تابع تقاضای استفاده‌شده در این مقاله امکان بررسی هم‌زمان سه عنصر قیمت، سطح خدمات و سطح تبلیغات بر تقاضای مشتریان را به صورت یکپارچه فراهم می‌نماید. نوع رفتار مورد بررسی در این مقاله،‌ رفتار همکارانه می‌باشد؛ بنابراین پس از مدل سازی، مسئله به صورت متمرکز حل شده است. پس از حل مثال عددی، تحلیل حساسیت‌های انجام‌شده در این مقاله، اثر تغییر پارامترهای مهم بر تصمیم‌گیری‌های بازیکنان به خصوص ضریب حساسیت قیمتی را فراهم می‌نماید. مسئله مورد بررسی در این مقاله، دارای کاربردهای عملی متنوعی است که به عنوان نمونه می‌توان به کاربرد آن در شرکت‌های هواپیمایی، مجموعه‌های تولیدی و عمده/خرده فروش‌ها جهت تعیین قیمت‌ها، سطح خدمات و سطح تبلیغات اشاره نمود.
کلیدواژه زنجیره تامین، کانال های توزیع دوگانه، قیمت‌گذاری، خدمت، تبلیغات، نظریه بازی
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها, ایران
پست الکترونیکی rasti@cc.iut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved