>
Fa   |   Ar   |   En
   استفاده از یک روش ترکیبی جدید مبتنی بر dematel فازی و topsis گروهی فازی برای انتخاب تامین‌کنندگان در شبکه لجستیک معکوس  
   
نویسنده عیدی علیرضا ,فلاح جمشید
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1397 - دوره : 6 - شماره : 13 - صفحه:217 -231
چکیده    بسیاری از شرکت‌ها به دلیل محدودیت منابع، قادر به انجام همه فعالیت‌های لجستیک معکوس نمی‌باشند یا اینکه تمایلی به انجام این امور ندارند. از این‌رو، بخشی از فعالیت‌های مربوط به لجستیک معکوس را به منابعی (تامین‌کنندگان) خارج از شرکت واگذار می‌نمایند. انتخاب بهترین تامین‌کننده لجستیک معکوس بر اساس بررسی تعدادی از شاخص‌های متضاد توسط گروهی از تصمیم‌گیرندگان صورت می‌گیرد. این شاخص‌ها که بعضاً متغیرهای زبانی هستند باید به مقادیر کمی تبدیل شوند و این کار از طریق وزن دهی در محیط فازی انجام می‌شود. در این تحقیق، یک روش تلفیقی جدید برای انتخاب تامین‌کنندگان توسعه داده می‌شود، به نحوی که دربرگیرنده الزامات لجستیک معکوس نیز باشد. بدین ترتیب که پس از شناسایی معیارهای ارزیابی تامین‌کنندگان؛ با روش dematel فازی، ساختار روابط بین این معیارها را اندازه‌گیری نموده و پس از تعیین شاخص‌های مربوط به هر گزینه در هر معیار، با روش topsis گروهی فازی اولویت‌بندی گزینه‌ها از طریق تشابه به راه‌حل ایده آل انجام داده و نهایتاً از بین گزینه‌های موجود بهترین تامین‌کننده انتخاب می‌‌شود. در این تحقیق، یک مطالعه موردی برای نشان دادن توانائی‌های رویکرد پیشنهادی ارائه می‌‌شود.
کلیدواژه انتخاب تامین کنندگان، لجستیک معکوس، dematel فازی، topsis گروهی فازی
آدرس دانشگاه کردستان, گروه مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved