>
Fa   |   Ar   |   En
   زنجیره تامین دو سطحی با درنظر گرفتن سطح کیفیت و سیاست بازگشت محصول: رویکرد تئوری بازی ها  
   
نویسنده علیزاده باسبان نیما ,طالعی زاده عطا الله
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1396 - دوره : 5 - شماره : 11 - صفحه:229 -249
چکیده    در محیط رقابتی امروز، با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی، مشتریان بازار ترجیح می‌دهند محصول با نشر کربن کم خریداری کنند. علاوه بر ان سطح کیفیت محصول و سیاست بازگشت محصول به عنوان یک خدمت پس از فروش محصول در تقاضای بازار نقش دارد. در این مقاله یک زنجیره تامین دو سطحی با یک تولیدکننده و یک خرده فروش را با در نظر گرفتن تاثیر متغیر های تصمیم نرخ کاهش نشر کربن، سطح موجودی باقی مانده خرده فروش بعد از درک تقاضا، میزان قیمت استرداد محصول بازگشتی از مشتری و سطح کیفیت محصول بر تقاضای بازار و تابع سود زنجیره تامین، خرده فروش و تولید کننده در دو حالت سیستم یکپارچه و غیر یکپارچه با بکار گیری روش های بازی نش و استکلبرگ در نظر گرفته شده است. در این مقاله نشان داده شد که متغیرهای تصمیم و سود زنجیره در حالت یکپارچه بیشتر از حالت غیر یکپارچه است و سود زنجیره در سیستم غیر یکپارچه در بازی نش بیشتر از سود ان در بازی استکلبرگ زمانی که خرده فروش رهبر است، می باشد. بهبود کیفیت محصول در حالتی که خرده فروش رهبر است، منجر به بهبود سود زنجیره و اعضای آن نمی شود و در حالت نش بهبود سود تولیدکننده را به همراه ندارد، در حالی که منجر به بهبود سود زنجیره و خرده فروش می شود.
کلیدواژه زنجیره تامین، تئوری بازی ها، کاهش نشر کربن، کیفیت محصول، سیاست بازگشت محصول
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, دانشکده مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مهندسی صنایع, ایران
پست الکترونیکی taleizadeh@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved