>
Fa   |   Ar   |   En
   بهینه‌سازی ذخیره اطمینان در زنجیره‌های تامین حلقه بسته با استفاده از مدل خدمات تضمین ‌شده  
   
نویسنده فرحی نژاد کاظم ,غلامیان محمدرضا
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1396 - دوره : 5 - شماره : 11 - صفحه:211 -227
چکیده    یکی از مسائل مهم در مدیریت زنجیره تامین، مدیریت یا کنترل موجودی تمام اقلام در زنجیره تامین کلی در مواجهه با عدم قطعیت تقاضای مشتریان است. یکی از موضوعاتی که در مواجهه با عدم قطعیت تقاضا به آن پرداخته می‌شود، موضوع جایگذاری ذخیره اطمینان در زنجیره تامین می‌باشد. بدین منظور در این مقاله، زنجیره‌ی تامینی را در نظر می‌گیریم که در آن امکان بازگشت محصولات ثانویه (محصولات فرعی) تولیدشده درون زنجیره به ایستگاه‌های دیگر جهت انجام فرآیندهای تولید مجدد وجود دارد. همچنین، اگر محصول پس از انجام فرآیند ایستگاه آخر و عبور از تمام ایستگاه ها شرایط لازم را برای استفاده نداشت، ابتدا محصولات بازیافت و سپس مورد استفاده مجدد قرار می‌گیرند. سپس بر این اساس زمان بازپرسازی عادی، زمان بازپرسازی اقلام تولیدمجددشده و همچنین اقلام بازیافت‌شده تعیین‌گردیده و به‌منظور ارائه روابط منطقی برای به دست آوردن ذخیره اطمینان موردنیاز، تعداد حالات موجود بین این زمان‌ها موردبررسی قرار ‌گرفت. در نهایت با استفاده از روابط به‌دست‌آمده و مدل خدمات تضمین‌شده، یک مدل یکپارچه بهینه‌سازی ذخیره‌ اطمینان در زنجیره‌تامین حلقه بسته ارائه شد. همچنین با ارائه چند مثال به تحلیل نتایج حاصل از مدل در شرایط مختلف پرداخته ‌شد. نتایج نشان داد بسته به ساختار زنجیره تامین موردنظر، درنظرگرفتن رویکرد جدید می‌تواند منجر به کاهش و در برخی موارد افزایش هزینه‌های نگهداری شود.
کلیدواژه ذخیره اطمینان، زنجیره تامین حلقه بسته، لجستیک معکوس، مدل خدمات تضمین‌ شده
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده مهندسی صنایع, ایران
پست الکترونیکی gholamian@iust.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved