>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه یک الگوریتم جدید با ترکیب و بهبود روش‌های حریصانه و وزن‌‌دهی هزینه‌ها برای حل مسائل متنوع تخصیص افزونه  
   
نویسنده ضیایی مظاهر ,حجتی فضل اله
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1396 - دوره : 5 - شماره : 11 - صفحه:149 -171
چکیده    به دلیل اهمیت موضوع قابلیت اطمینان و نقش کلیدی آن در عملکرد سیستم‌ها و میزان و ابعاد هزینه‌های آن، بهینه‌سازی قابلیت اطمینان بخصوص مسائل تخصیص افزونه (rap) در کانون توجه طراحان قرار گرفته است. ازآنجاکه مسائل rap بسیار متنوع و از نوع np-hard هستند، بنابراین برای حل هر دسته از آن‌ها روش‌های مختلفی به کار گرفته شده است که اغلب طیف محدودی از این مسائل را پوشش می‌دهند. در این مقاله یک الگوریتم جدید ارائه می‌شود که با انجام برخی بهبودهای ابتکاری بر روی روش‌های حریصانه و وزن دهی هزینه‌ها، آن‌ها را به‌گونه‌ای تلفیق می‌کند که برای حل انواع مسائل rap با پیکربندی‌های مختلف، تنوع در قطعات و انواع استراتژی افزونگی قابل به‌کارگیری باشد. به‌کارگیری یک روش نو در وزن­دهی به هزینه‌ها، استفاده از یک شاخص حریصانه ابتکاری و مکانیزم خاص جستجو در این الگوریتم باعث افزایش سرعت، دقت و انعطاف آن در حل انواع مسائل rap می‌شود. قابلیت‌های الگوریتم از طریق حل چند مسئله، با پیکربندی متنوع و شرایط مختلف که بعضاً فضاهای جواب بسیار بزرگی دارند نشان داده می‌شود. نتایج مبین این است که الگوریتم، قادر به حل مسائل متنوع می‌باشد و جواب‌های برابر یا بسیار نزدیک به جواب بهینه یا بهترین جواب‌های موجود را در زمان کوتاه تولید می‌کند. اجرای الگوریتم به دلیل منطق عملی و ملموسی که دارد می‌تواند بینش عملیاتی طراحان را توسعه دهد.
کلیدواژه بهینه‌سازی قابلیت اطمینان، تخصیص افزونه، سیستم پل، سیستم سری-موازی
آدرس پژوهشگاه فضایی ایران, پژوهشکده مواد و انرژی اصفهان, ایران, پژوهشگاه فضایی ایران, پژوهشکده مواد و انرژی اصفهان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved