>
Fa   |   Ar   |   En
   مدلسازی مسئله زمان بندی سیستم های تولید انعطاف پذیر با در نظر گرفتن سیاست حرکت قطعه و ابزار به طور هم زمان و حل آن با الگوریتم تکاملی  
   
نویسنده حاجی محمدعلی جهرمی مقداد ,توکلی‌مقدم رضا ,ماکویی احمد ,سقایی عباس
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1396 - دوره : 5 - شماره : 11 - صفحه:117 -129
چکیده    در این مقاله، مساله زمانبندی سیستم های تولید انعطاف پذیر با در نظر گرفتن سیاست ترکیب ماشین ابزار پویا یعنی سیاستی که در آن امکان حرکت همزمان قطعات و ابزارها با وسایل هدایت شونده مختص به خود در طول دوره زمانی تولید وجود دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور یک مدل برنامه ریزی ریاضی خطی صفر و یک ارائه شده است. همچنین بدلیل ماهیت مساله و np-hard بودن آن، یک الگوریتم تکاملی خاص ارائه شده است. برای این منظور مسائلی به صورت تصادفی تولید شده اند و نتایج حل آنها با روش شاخه و کران و الگوریتم تکاملی با هم مقایسه شده اند. نتایج حاکی از آن است که الگوریتم تکاملی برای حل مسائل با ابعاد بزرگ کارایی بالایی دارد.
کلیدواژه سیستم های تولید انعطاف پذیر، زمانبندی، الگوریتم های تکاملی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند, گروه مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, گروه مهندسی صنایع, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved