>
Fa   |   Ar   |   En
   بهینه سازی طراحی استوار برای شاخصهای کیفی زمان محور با استفاده از تابع مطلوبیت  
   
نویسنده نباتچیان محمدرضا ,شهریاری حمید ,شفایی رسول
منبع مهندسي و مديريت كيفيت - 1391 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:71 -81
چکیده    موضوع زمان و بررسی شاخص های کیفی که مقادیر آن ها با تغییر زمان دستخوش تغییر می گردد (شاخص های کیفی زمان محور)، از مسایل مورد توجه محققان حوزه کیفیت در سال های اخیر بوده است. روش های مختلفی برای این منظور طراحی شده است که یکی از جدیدترین آن ها بررسی پروفایل عملکرد در طی زمان می باشد. همچنین، با افزایش سطح رقابت میان محصولات تولیدی، موضوع طراحی محصول به عنوان اصلی ترین بخش چرخه عمر محصول مورد توجه سازمان های تولیدی قرار گرفته است. یکی از پرکاربردترین این روش ها، روش طراحی استوار می باشد. استفاده از روش سطح پاسخ و ابزارهای بهینه سازی مرتبط با آن در مبحث طراحی نیز از اهمیت بالایی برخوردار گردیده است. در این مقاله، روشی مبتنی بر تابع مطلوبیت برای بهینه سازی طراحی استوار شاخص های کیفی زمان محور ارایه شده است. با توجه به نتایج حاصل از مورد مطالعه شده در حوزه داروسازی، روش پیشنهادی نسبت به دو روش موجود به مراتب بهتر عمل می نماید.
کلیدواژه طراحی استوار ,شاخص های کیفی زمان محور ,تابع مطلوبیت
آدرس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, ایران, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, ایران, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved