>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی عیوب تابلوهای توزیع برق با نمودارهای کنترل فضایی  
   
نویسنده جمشیدی عینی بهمن ,سقایی عباس ,حسینی سید حسین ,علیمردانی سحر
منبع مهندسي و مديريت كيفيت - 1391 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:107 -114
چکیده    در پایش تصویر، اطلاعات عکس با نمودارهای کنترل مورد پایش قرار می گیرد. نمودار کنترل فضایی نوعی نمودار کنترل است که محور افقی آن موقعیت در تصویر را نشان می دهد. از این نمودارها برای پیدا کردن نقاط غیرطبیعی در عکس استفاده می شود. ترموویژن شاخه ای از بینایی ماشین است که به بررسی تصاویر مادون قرمز می پردازد. هرچند دوربینهای مادون قرمز سالهاست که در تعمیرات پیشگیرانه جهت شناسایی تجهیزات معیوب، اضافه بار و اتصالات سست استفاده می شوند، تصاویر تهیه شده با این دوربینها تنها با روشهای تجربی تحلیل می گردد و در تحقیقات کمی هم که در این زمینه صورت گرفته از نمودار کنترل استفاده نشده است. برای شناسایی نقصهای تابلوهای توزیع برق باید تنوع تجهیزات مورد استفاده در تابلوهای برق، نبود داده کافی برای آموزش مدلهای شناسایی الگو، خودهمبستگی و رفتار پیچیده انتقال حرارت از طریق تابش، همرفت و رسانایی گرمایی در نظر گرفته شود. نبود داده کافی برای آموزش مدلهای تشخیص الگو مانند شبکه عصبی باعث شده است تا استفاده از نمودارهای کنترل فضایی نسبت به این روشها مزیت نسبی پیدا کند. در این تحقیق از ترکیب نمودار کنترل فضایی و رگرسیون استوار جهت شناسایی عیوب تابلوی توزیع برق استفاده شده و قدرت تشخیص نمودارهای کنترل مختلف برای شناسایی این عیوب مورد مقایسه قرار گرفته است.
کلیدواژه نمودار کنترل فضایی ,پردازش تصویر ,مادون قرمز ,تعمیرات پیشگیرانه ,رگرسیون استوار
آدرس کارشناسی ارشد مهندسی برق، شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، کرج، ایران., ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, کارشناس مهندسی برق، مدیر منطقه برق شهرقدس، شرکت توزیع نیروی البرز، کرج، ایران., ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved