>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر خطای اندازه گیری بر متغیر پاسخ پروفایلهای خطی با استفاده از مدل کلاسیک  
   
نویسنده سقایی عباس ,صاحبی سپیده
منبع مهندسي و مديريت كيفيت - 1391 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:83 -88
چکیده    فرآیند اندازه گیری معمولا با خطا همراه است. خطای اندازه گیری موجب اختلاف میان مقدار حقیقی و مشاهده شده‌ی یک مشخصه کیفی می گردد و بر عملکرد نمودارهای کنترل اثر گذاشته و توانایی آن ها را در تشخیص تغییر در فرآیند با مشکل همراه می سازد. در برخی فرآیند ها، یک مشخصه کیفی به صورت تابع بیان می شود که به آن پروفایل گویند. در دهه اخیر پروفایل ها و روش های پایش آن ها مورد توجه محققان کنترل کیفیت آماری قرار گرفته است. تاثیر خطای اندازه گیری بر نمودارهای کنترل مختلف و پارامترهای آن ها مورد بررسی قرار گرفته است، با این وجود اطلاعات اندکی در خصوص تاثیر خطای اندازه گیری بر پروفایل ها و روش های پایش آن ها وجود دارد. در این مطالعه، اثر خطای اندازه گیری بر متغیر پاسخ پروفایل های خطی در فاز ii بررسی شده است. نتایج شبیه سازی نشان داد که خطای اندازه گیری بر عملکرد روش های پایش پروفایل ها نیز اثر داشته و موجب کاهش قدرت روش های پایش پروفایل مانند ewma-r و ewma-3 برای کشف تغییر در فرآیند شده است. همچنین در این مطالعه، رویکرد جدیدی برای انتخاب دستگاه اندازه گیری مناسب براساس روش های پایش پروفایل در حضور خطای اندازه گیری پیشنهاد شده است.
کلیدواژه خطای اندازه گیری ,مدل کلاسیک خطای اندازه گیری ,پروفایل خطی ,پایش پروفایل ,متوسط طول دنبله
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved