>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در نشخوارکنندگان   
سال:1395 - دوره:4 - شماره:4


  tick  اثر استفاده از تفاله چغندر قند و دانه کانولا بر تخمیر میکروبی، جریان مواد مغذی و متابولیسم نیتروژن با استفاده از کشت پیوسته دوجریانه - صفحه:43-66

  tick  اثر تغذیه علوفه گیاه کاسنی بر عملکرد پرواری و خصوصیات کشتاری بره‌های ترکی‌قشقایی - صفحه:189-204

  tick  اثر همزمانی نرخ تخمیر شکمبه‌ای بر ساخت پروتئین میکروبی وعملکرد رشد بره‌های نر پرواری لری - صفحه:67-90

  tick  اثرات جایگزینی دانه سویای برشته‌ شده با دانه کلزای برشته ‌شده در جیره گاوهای شیرده بر عملکرد تولید و ترکیب اسیدهای چرب شیر - صفحه:167-188

  tick  بررسی بیان ژن Cib4 در بافت‌های مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از Real Time Qpcr - صفحه:119-132

  tick  تاثیر محصولات فرعی پسته بر فعالیت های آنزیمی شکمبه - صفحه:91-118

  tick  تاثیرنقص شجره بر پیش بینی ارزش ارثی، روند ژنتیکی و وراثت‌پذیری صفات رشد قبل از شیرگیری گوسفندان قره‌گل - صفحه:25-42

  tick  تعیین مهم‌ترین عوامل موثر بر چربی شیر گاوهای هلشتاین با استفاده از الگوریتم انتخاب ویژگی - صفحه:149-166

  tick  مصرف، قابلیت هضم و فراسنجه‌های خونی تلیسه های سیستانی تغذیه شده با علوفه نی عمل آوری شده با اوره - صفحه:133-148

  tick  ناهمگنی واریانس صفات تولید شیر و چربی در مناطق مختلف آب و هوایی ایران و تاثیر آن بر تغییر رتبه گاوهای هلشتاین - صفحه:1-24
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved