>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در نشخوارکنندگان   
سال:1393 - دوره:2 - شماره:4


  tick  اثر تغذیه دانه سویای فرآوری‌شده به جای کنجاله سویا بر عملکرد، الیاف موثر فیزیکی جیره، خوراک مصرفی و رفتار جویدن گاو‌های هلشتاین در اواسط دوره شیردهی - صفحه:87-102

  tick  اثر نسبت های مختلف پروتئین قابل تجزیه به پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه بر بازده نیتروژن و بیان ژن Ut-B در بره های در حال رشد بلوچی - صفحه:1-22

  tick  برآورد میزان پس روی ناشی از هم خونی بر صفات مرتبط با رشد بره های قره گل - صفحه:137-156

  tick  تاثیر سطوح مختلف دانه و عصاره شنبلیله بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه و تولید گاز به روش آزمایشگاهی در جیره‌های غنی از کنسانتره - صفحه:51-68

  tick  تاثیر سطوح مختلف و شکل فیزیکی دانه ذرت و گندم جیره آغازین، بر رشد گوساله‌های شیری - صفحه:69-86

  tick  تاثیر منابع خوراکی حاوی اسیدهای چرب غیراشباع در جیره‌های حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد رشد و فرآسنجه‌های خون بره‌های پرواری - صفحه:103-122

  tick  ترکیب اسید‌ چرب بافت چربی زیر جلدی و دنبه بره‌های سنجابی و مهربان در شرایط تغذیه‌ای یکسان - صفحه:123-136

  tick  تعیین نوع گل و تخمین اندازه پوست‏ بره‏ های یک روزه گوسفند زندی با استفاده از روش‏های هوش مصنوعی - صفحه:157-174

  tick  تولید و ارزیابی مکمل‌های ریزپوشانی شده روغن ماهی در شرایط برون تنی (آزمایشگاهی): ارزش تغذیه‌ای و مقاومت در برابر زیست هیدروژن‌دارشدن شکمبه‌ای در مقایسه با مکمل‌های کلسیمی - صفحه:23-50

  tick  مدلسازی روند انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری (مطالعه موردی: استان گیلان) - صفحه:175-194
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved