>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات روان شناسی ورزشی   
سال:1395 - دوره: - شماره:15


  tick  تاثیر تمرینات شناختی حرکتی بر عوامل خطرزای افتادن در سالمندان: مرور نظام مند و فراتحلیل شواهد بین المللی - صفحه:1-24

  tick  تاثیر بازخورد ژنریک و غیرژنریک بر انگیزش درونی و یادگیری حرکتی کودکان - صفحه:25-38

  tick  تمرین حافظۀ کاری، توجه و ظرفیت حافظۀ کاری کاراته‌کاران را افزایش می‌دهد - صفحه:39-50

  tick  ویژگی های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش نامۀ فرسودگی ورزشی - صفحه:51-64

  tick  ارتباط کمال‌گرایی با اضطراب رقابتی و فرسودگی ورزشی در تکواندوکاران مرد لیگ برتر جمهوری اسلامی ایران - صفحه:78-65

  tick  ویژگی های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسش‌نامة وابستگی به تمرین در ورزشکاران - صفحه:79-92

  tick  پردازش زمان تکواندوکاران نخبه و غیر نخبه در بازه های زمانی کوتاه و بلند - صفحه:93-102

  tick  ارتباط بین توانایی تصویرسازی ورزشی و کارکردهای یادگیری مشاهده‌ای در ورزشکاران مرد - صفحه:103-116

  tick  نقش عامل‏ های نگرش‏ اجتماعی- فرهنگی به ظاهر جسمانی، کمال‌گرایی، و مشکل در نظم ‏بخشی هیجان در پیش ‏بینی علائم و نشانه‏ های کوچک ‏انگاری عضلات - صفحه:117-130

  tick  ویژگی های روان‌سنجی و هنجاریابی نسخۀ فارسی پرسش‌نامة تاب آوری در دانش آموزان و دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار - صفحه:131-150
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved