>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات روان شناسی ورزشی   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:14


  tick  ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه تصویرسازی حرکتی- 3 - صفحه:1-16

  tick  ارتباط جهت‌گیری ورزشی با پرخاشگری ورزشکاران رشته‌های رزمی - صفحه:17-28

  tick  اثر برنامۀ آموزش تصویرسازی بر اجرا و یادگیری مهارت‌های پایۀ مینی بسکتبال - صفحه:29-44

  tick  تاثیر تمرینات منتخب ادراکی ـ حرکتی بر حافظه و مشکلات توجه کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر - صفحه:45-58

  tick  مکان اثر انگیختگی و فعال‌سازی در مراحل پردازش اطلاعات - صفحه:59-78

  tick  ارتباط تحلیل رفتگی با خودکارآمدی مربیان رشته های منتخب لیگ برتر - صفحه:79-98

  tick  تاثیر راهبردهای مختلف توجهی بر دقت پرتاب آزاد پرتاب کنندگان مبتدی بسکتبال: نقش اطلاعات بینایی - صفحه:99-112

  tick  مقایسه کیفیت خواب و بهزیستی روان‌شناختی در کارکنان بیمارستان با ریتم سیرکادین و سطوح فعالیت بدنی متفاوت - صفحه:113-128

  tick  ویژگی‌های روان‎سنجی و هنجار‌یابی نسخۀ فارسی مقیاس اضطراب ورزشی-2 در کودکان ورزشکار - صفحه:129-146

  tick  مقایسه فضای انگیزشی ادراک شده در ورزشکاران: بررسی تفاوت‌های مربوط به جنس و نوع رشته ورزشی - صفحه:147-158
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved