>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات روان شناسی ورزشی   
سال:1397 - دوره: - شماره:25


  tick  تاثیر فعالیت‌های ژیمناستیک و بازی‌های آزاد بر مهارت‌های اجتماعی و مشکلات رفتاری کودکان 3 تا 6 سال - صفحه:1-14

  tick  تحلیل توصیفی ‌طرح‌های پژوهشی حوزه روان شناسی ورزشی و رفتار حرکتی پژوهشگاه علوم ورزشی - صفحه:15-28

  tick  شیوه های مدیریتی رفتار قلدری در کلاس درس تربیت بدنی - صفحه:29-48

  tick  طراحی، ساخت و روان سنجی نرم افزار اندازه گیری عملکرد حرکت در تکالیف پیگردی - صفحه:49-62

  tick  ارتباط استحکام ذهنی و تعهد ورزشی ورزشکاران رشته‌های تیمی و انفرادی - صفحه:63-76

  tick  ارتباط وضعیت محل زندگی و فعالیت‌بدنی: نقش میانجی‌گری عوامل روانشناختی اجتماعی - صفحه:77-88

  tick  تاثیر مراقبه ذهن آگاهی بر وضعیت ذهن آگاهی، حالت اجرای روان (سبکبالی) و عملکرد ورزشی - صفحه:89-110

  tick  ارائه مدل علی روابط ادراک از اهداف پیشرفت و کاربرد روش‌های فعال تدریس: نقش واسطه‌ای هیجانات تدریس در میان دبیران تربیت‌بدنی - صفحه:111-130

  tick  تاثیر جنسیت و نوع رشته ورزشی بر انگیزش پیشرفت و ترس از شکست در ورزشکاران نخبه تیمی و انفرادی - صفحه:131-148

  tick  اثربخشی فعالیت های انجمن ورزشی مدرسه بر کیفیت زندگی و عزت نفس دانش آموزان دختر با آسیب های بینایی - صفحه:149-160

  tick  ارتباط شیوه‌های فرزندپروری مادران با انگیزش حرکتی و رشد مهارت‌های حرکتی مقدماتی در اطفال 9 الی 11 ماهه - صفحه:161-174

  tick  سنجش سطوح مشارکت تماشاگرن لیگ برتر فوتبال ایران در قالب مدل پیوستار روانی - صفحه:175-194
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved