>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات روان شناسی ورزشی   
سال:1397 - دوره: - شماره:24


  tick  پیش‌بینی انگیزش شرکت در ورزش دانش‌آموزان براساس انگیزش دبیران تربیت‌بدنی با رویکرد نظریه خودمختاری - صفحه:1-19

  tick  نقش واسطه‌ای سبک‌های شناختی بر ارتباط ذهن‌آگاهی و دقت ضربه پنالتی - صفحه:19-33

  tick  شناسایی عوامل بروز پرخاشگری در بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان - صفحه:33-50

  tick  رابطه ابعاد هدف‌گرایی با اضطراب رقابتی ورزشکاران دوومیدانی - صفحه:51-63

  tick  نقش میانجی‌گر صفات شخصیت خودشیفته و مشکلات بین‌فردی در رابطۀ بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و مصرف استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران - صفحه:63-82

  tick  تاثیر تمرین‌های یوگا بر کارکردهای حرکتی کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی - صفحه:83-100

  tick  روان‌سنجی پرسش‌نامه انتظارات از نتیجۀ تمرین در سالمندان تهران - صفحه:101-114

  tick  اثربخشی 21 جلسه آب‌درمانی بر کاهش استرس بعد از سانحه، اضطراب و افسردگی (مطالعه تک آزمودنی) - صفحه:115-131

  tick  تدوین مدل نگرش تماشاچیان فوتبال به لیگ خلیج فارس - صفحه:131-150

  tick  تاثیر خودگفتاری شناختی و انگیزشی بر اضطراب، اعتمادبه‌نفس و عملکرد سرویس بلند بدمینتون - صفحه:151-170

  tick  تاثیر ذهن‌آگاهی و فعالیت بدنی بر ویژگی‌های رفتاری و پیشگیری از بازگشت زنان معتاد - صفحه:171-192
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved