>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات روان شناسی ورزشی   
سال:1397 - دوره: - شماره:23


  tick  تاثیر مهارت‌های روان‌شناختی بر عملکردهای منتخب ورزشی بازیکنان فوتسال زن - صفحه:1-16

  tick  مقایسۀ مهارت های روانی ورزشکاران مرد نخبه رشته‌های کیک بوکسینگ و ووشو - صفحه:17-34

  tick  نقش اضطراب رقابتی و اعتمادبه‌نفس در پیش‌بینی تحلیل‌رفتگی ووشوکاران نخبه - صفحه:35-50

  tick  توصیف محیط پرورش استعداد نوجوانان بسکتبالیست نخبه و ارتباط آن با مهارت‌های روانی - صفحه:51-66

  tick  ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه هوش هیجانی در مصرف‌کنندگان ورزش‌ همگانی - صفحه:67-82

  tick  اثر هویت‌یابی هواداران فوتبال بر عزت‌نفس جمعی آنان - صفحه:83-98

  tick  تاثیر مداخلات فعالیت‌بدنی ازطریق برنامه تلگرام با رویکرد خودمختاری بر متغیرهای روان‌شناختی و فعالیت‌بدنی نوجوانان با تحرک‌بدنی ناکافی - صفحه:99-114

  tick  ویژگی‎های روان‎سنجی نسخۀ فارسی پرسش‎نامۀ تصویرسازی حرکتی کودکان - صفحه:115-136

  tick  نقش جهت‌گیری علّی تمرین و خودکارآمدی بر قصد و رفتار تمرینی مردان و زنان - صفحه:137-156

  tick  نوع‌شناسی رفتارهای انحرافی در دبیران تربیت‌بدنی - صفحه:157-178

  tick  تاثیر خستگی محیطی بر ویژگی‌های زمانی تصویرسازی ذهنی در شناگران غیرماهر و ماهر - صفحه:179-204

  tick  نقش واسطه‌ای عزت‌نفس درتاثیر بازخورد هنجاری بر یادگیری مهارت سرویس بدمینتون - صفحه:205-218
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved