>
Fa   |   Ar   |   En
   اهمیت تاریخی و ساختار اقتصادی شهر غَزنه در پرتو حیات سیاسی عصر غزنویان  
   
نویسنده پاینده محدثه ,غفرانی علی ,قنوات عبدالرحیم
منبع تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي - 1393 - دوره : 5 - شماره : 16 - صفحه:131 -156
چکیده    شهر غزنه واقع در ایالت زابلستان با برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب، در روزگار باستان تا دوره اسلامی، مرکز حکومت خاندان‌های قدرتمند و شاهد حوادث گوناگون بوده است. این شهر، به سبب همسایگی با خراسان، سیستان و هند، همچنین قرار گرفتن در مسیر کابل ـ قندهار و ارتباط با مراکز تجاری مهم آن روزگار مانند بامیان، از نظر اقتصادی مهم و قابل توجه حاکمان بود. غزنه در دوره اسلامی، با حضور سلاطین غزنوی (حک: 583 ـ 351 ق / 1187 ـ 962 م.) و آغاز فتوحات آنان در قلمرو کشورهای همسایه، وارد مرحله جدیدی از تاریخ خود شد. هم‌زمان با متحول شدن اوضاع سیاسی غزنه، ساختاری اقتصادی آنجا نیز دگرگون گشت. این مقاله با هدف پرداختن به اهمیت تاریخی و اقتصادی شهر غزنه و افزایش این اهمیت در پرتو حیات سیاسی عصر غزنویان نوشته شده که با بهره‌گیری از متون تاریخی، ادبی و جغرافیایی و همچنین منابع معاصر گردآوری شده است.
کلیدواژه غزنه ,موقعیت جغرافیایی ,تجارت ,اقتصاد ,غزنویان
آدرس کارشناس ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استادیار دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استادیار دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
پست الکترونیکی ghanavat@um.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved