>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه روان‌خوانی خط نسخ ایرانی در قرآن‌نویسی دوره صفوی و معاصر (مطالعه موردی قرآن به خط احمد نیریزی و قرآن رسمی جمهوری اسلامی به خط سید رضا بنی‌رضی)  
   
نویسنده دیزج چراغی رقیه ,قلیچ خانی حمیدرضا
منبع تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي - 1399 - دوره : 11 - شماره : 39 - صفحه:125 -144
چکیده    کتابت قرآن دقت فراوان می‌طلبد زیرا باید به سهولت و بدون اشتباه خوانده شود و از لحاظ بصری زیبا باشد. قرآن معروف به آریامهر معروف‌ترین قرآن به خط نسخ ایرانی است که استاد بنی‌رضی با الهام ازآن، مشق بسیار نموده‌است و حاصل تلاش‌های وی کتابت قرآن رسمی جمهوری اسلامی است. اما درمورد روان‌خوانی این دو قرآن بحث‌های متفاوت، بصورت غیر مکتوب وجود دارد. سوال اصلی پژوهش، سنجش روان‌خوانی خط نسخ در قرآن نیریزی و بنی‌رضی است و فرض براین است، امروزه خوانایی قرآن نسبت به گذشته، اهمیت بیشتری دارد. روش توصیفی تطبیقی درصدد یافتن پاسخ برآمده و طبق یافته‌ها، قرآن بنی‌رضی به‌دلیل توجه به جایگاه نقطه و اعراب، نحوه استقرار کلمات روی کرسی، رعایت فواصل مابین کلمات و حروف، اغلب از لحاظ خوانایی بر قرآن نیریزی پیشی گرفته است، اما قرآن نیریزی به‌دلیل توجه بیشتر به وجه زیبای کلمات، عدم استفاده از الف مقصوره و پرداختن به تزیینات، زیباتر از قرآن بنی‌رضی کتابت‌ شده‌است.
کلیدواژه کتابت قرآن، روان‌خوانی، نسخ ایرانی، میرزا احمد نیریزی، سید رضا بنی‌رضی، قرآن آریامهر، قرآن رسمی جمهوری‌اسلامی.
آدرس دانشگاه الزهرا (س), ایران, , ایران
پست الکترونیکی hr.ghelichkhani@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved