>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی کارکرد نهاد حِسبه درعرصه پزشکی تمدن اسلامی (قرن سوم تا ششم هجری)  
   
نویسنده رئیس السادات تهمینه ,عباسی جواد ,رجایی سید جلال
منبع تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي - 1398 - دوره : 10 - شماره : 34 - صفحه:79 -96
چکیده    نهاد حِسبه یکی از مهمترین نهادهای حکومت های مسلمان، برای نظارت بر جریان یافتن امور اجتماع در مسیر تعالیم اسلامی بوده است. جلوگیری از منکرات و نظارت بر نحوه صحیح اجرا شدن قوانین در حرفه ها را می توان از وظایف نهاد حِسبه و فرد محتسب بیان کرد. از دیگر وظایف این سازمان و فرد محتسب، نظارت بر کار پزشکان، دامپزشکان، چشم پزشکان و داروسازان بوده است. نهاد حسبه وظیفه داشت کفایت پزشکان را احراز نماید و بر درستی عملکرد ایشان نظارت کند. این پژوهش در پی آن است که بیان کند سازمان حِسبه از چه طریق و با چه ضوابطی پزشکان را می آزمود و آن ها را ملزم به رعایت قوانین و اخلاق پزشکی می کرد. این نظارت توسط پزشکان متخصص در هر کدام از رشته ها انجام می گرفت و آزمونی جهت صلاحیت آن ها اعمال می شد. سوگند نامه های طبیبان، مهم ترین روش برای آزمودن پزشکان بوده است
کلیدواژه حِسبه، محتسب، اخلاق پزشکی، عهدنامه‌های پزشکی، بقراط، زکریای رازی.
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, گروه تاریخ, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, گروه تاریخ, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, گروه تاریخ, ایران
پست الکترونیکی sjrajai@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved