>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش اسرار الشهاده در تطور رجزهای عاشورا  
   
نویسنده محمدی رمضان ,محمدی‌فر محمد
منبع تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي - 1397 - دوره : 9 - شماره : 31 - صفحه:95 -120
چکیده    چگونگی تطور گزارش های عاشورایی در دهه های اخیر مورد اهتمام محققان عرصه عاشورا پژوهی قرار گرفته است که رجزهای سروده شده در حادثه کربلا از آن جمله است. در همین راستا مقاله حاضر در پی پرداختن به نقش کتاب اسرار الشهاده در تطور رجزهای عاشورایی است. در این نوشتار از روش مطالعات اسنادی، تحلیلی و مقایسه ای میان کتاب اسرار الشهاده و سایر منابع کهن و متقدم تاریخی بهره گرفته شده است. بر پایه یافته ها؛ رجزهای عاشورایی به اَشکال متفاوت مورد توجه منابع قرار گرفته، با این تفاوت که در برخی، رجزها اندک و در بعضی دیگر تطور رجزها قابل رصد است. در این میان سهم اسرار الشهاده بسیار برجسته است به گونه ای که با دخل و تصرفات مختلف در متن و تعداد رجزها، موجب ورود رجزهای جدید در قالب های مختلفی منسوب به شخصیت های حقیقی و نیز خرافی کربلا گشته است.
کلیدواژه اسرار الشهاده، تطور، دربندی، رجز، کربلا.
آدرس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه, ایران, دانشگاه معارف اسلامی, ایران
پست الکترونیکی mohammadhasani213@yahoo.com
 
   The role of Asrar Al-Shahadah in the Evolution of Ashura's Epopees  
   
Authors Mohammadi Far Mohammad ,Mohammadi Ramazan
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved