>
Fa   |   Ar   |   En
   نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز   
سال:1391 - دوره:1 - شماره:3


  tick  ارتباط شاخص توده بدنی مادر و وزن گیری دوران بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد - صفحه:130-136

  tick  بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر اساس الگوی بزنف در ارتقای مهارت های ارتباطی بین فردی پرستاران - صفحه:173-178

  tick  بررسی تجویز توام ویتامین های E و D3 بر یادگیری و حافظه فضایی در تشکیلات هیپوکمپ موش صحرایی به دنبال دمیلیناسیون ناشی از اتیدیوم بروماید - صفحه:137-142

  tick  بررسی جو ایمنی در یک صنعت پتروشیمی واقع در منطقه اقتصادی ماهشهر در سال 89 - صفحه:166-172

  tick  بررسی وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز - صفحه:143-150

  tick  بررسی وضعیت رشد دانش آموزان مقطع اول راهنمایی شهر تبریز براساس استاندارد Who 2007 و Cdc 2000 - صفحه:151-158

  tick  دقت سونوگرافی ورید اجوف تحتانی در تعیین فشار ورید مرکزی - صفحه:123-129

  tick  عوامل محیطی موثر بر فعالیت فیزیکی و ارتقای سلامت دانشجویان گروه پزشکی ساکن خوابگاه بر اساس تئوری شناختی اجتماعی - صفحه:159-165
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved